Ordförståelse - Begrepp - Begreppsanalys och begreppsmodell

Jag behöver bättre Ordförståelse.

Begrepp - Begreppsanalys och begreppsmodell

* Begrepp (av tyska begriff, begreifen, begrepp, begripa) är inom filosofin det abstrakta innehållet i en språklig term, i kontrast till termen själv och de konkreta eller abstrakta objekt den syftar på..

* Begreppsanalys och begreppsmodell - Begreppsanalys syftar till att klargöra begreppens innebörd för att skapa ett gemensamt språkbruk inom en verksamhet.

För att tydliggöra begreppens betydelse kan man använda en begreppsmodell. Denna definierar grafiskt och textuellt innebörden och anger deras termer.

Begreppsanalys och begreppsmodeller används ofta vid systemutveckling för att säkerställa att alla utvecklare och användare förstår varandra och använder väldefinierade begrepp.

Lite eftertanke av denna ordförståelse. Allt är inte lika lätt att först. Som alltid om du inte förstår då är det värt att läsa mer om det. Att ha en bra ord förståelse är ett sätt att alltid kunna ta sig själv ett steg till. Lycka till.

Du Jag Vi på Facebook

Gillar

Kommentarer